+370 645 23391

info@baltictimber.lt

Butkų Juzės g. 2

Lapių k., LT- 96200 Klaipėdos r.

+370 645 23391

info@baltictimber.lt

ES parama

PROJEKTO „AEI GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS UAB „BALTIC TIMBER COMPANY“ NR. 02-011-K-0194 SUTARTIS

Siekiant įgyvendinti pavienį projektą (toliau – projektas), kuriam Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 4-331 skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšų.

Projektas įgyvendinamas pagal Sutartyje, 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 4-1115 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04- 02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ 3 priede „2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas“ (toliau – Aprašas), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), ir juose nurodytuose ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Sprendžiamos problemos: UAB ,,Baltic Timber Company“ veiklos sritis – mediena ir jos gaminiai. Įmonės veiklą bendrai galima apibūdinti kaip medienos apdailos gamybą. Įmonės
gaminama produkcija sudaro grindų ir terasos danga, lauko ir vidaus dailylentės, statybinė- konstrukcinė mediena ir kt. Daugiausia įmonėje energijos suvartojama biokuro forma. Antra pagal suvartojimą energijos forma – elektros energija. Elektros energija yra vienintelė energijos rūšis, kuri naudojama gamybos technologiniuose įrenginiuose. Kitaip tariant, nuo elektros
energijos priklauso visas įmonės gamybos technologinis procesas. Sparčiai kylant elektros energijos kainai, įmonė patiria vis didesnes išlaidas, produkcijos gamybos savikaina labai išauga.
UAB ,,Baltic Timber Company“ yra maža įmonė, todėl augantys kaštai daro neigiamą įtaką įmonės konkurencingumui. 2021 m. įmonės gamybos, pagalbiniuose, aptarnavimo procesuose
suvartotas elektros energijos kiekis siekė 5,080 MWh, administracinėms reikmėms – 1,200 MWh. UAB ,,Baltic Timber Company“ planuoja modernizuoti administracinio ir buitinių patalpų šildymo sistemas, kieto kuro katilus pakeičiant šilumos siurbliais oras-vanduo ir oras-oras. Atlikus šiuos pakeitimus, įmonės metinės elektros energijos sąnaudos išaugtų bent iki 20,00 MWh. UAB ,,Baltic Timber Company“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Inicijuojamas projektas, dėl šios priežasties, įmonei leistų sėkmingai įgyvendinti planuojamą modernizaciją, efektyviai pereinant prie AEI naudojimo gamybos procese, atsisakant taršaus kuro, prisidedant prie neigiamo poveikio klimato kaitai mažinimo, mažinant oro taršą. Pažymėtina, kad planuojami diegti sprendimai AEI srityje, saulės elektrinės įrengimas, taip pat prisidėtų prie energetinės nepriklausomybės stiprinimo.

Projekto tikslas – įrengti saulės elektrinę ir užtikrinti AEI dalies galutiniame įmonės energijos suvartojime didėjimą.

PROJEKTAS „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS UAB „BALTIC TIMBER COMPANY“

Projekto tikslas – įrengti saulės elektrinę ir užtikrinti atsinaujinančių energijos išteklių dalies galutiniame įmonės energijos suvartojime didėjimą. Sprendžiamos problemos: UAB ,,Baltic Timber Company“ veiklos sritis – mediena ir jos gaminiai. Įmonės veiklą bendrai galima apibūdinti kaip medienos apdailos gamybą. Įmonės gaminama produkcija sudaro grindų ir terasos danga, lauko ir vidaus dailylentės, statybinė- konstrukcinė mediena ir kt. Daugiausia įmonėje energijos suvartojama biokuro forma. Antra pagal suvartojimą energijos forma – elektros energija. Elektros energija yra vienintelė energijos rūšis, kuri naudojama gamybos technologiniuose įrenginiuose. Kitaip tariant, nuo elektros energijos priklauso visas įmonės gamybos technologinis procesas. Sparčiai kylant elektros energijos kainai, įmonė patiria vis didesnes išlaidas, produkcijos gamybos savikaina labai išauga. UAB ,,Baltic Timber Company“ yra maža įmonė, todėl augantys kaštai daro neigiamą įtaką įmonės konkurencingumui. 2021 m. įmonės gamybos, pagalbiniuose, aptarnavimo procesuose suvartotas elektros energijos kiekis siekė 5,080 MWh, administracinėms reikmėms – 1,200 MWh. UAB ,,Baltic Timber Company“ planuoja modernizuoti administracinio ir buitinių patalpų šildymo sistemas, kieto kuro katilus pakeičiant šilumos siurbliais oras-vanduo ir oras-oras. Atlikus šiuos pakeitimus, įmonės metinės elektros energijos sąnaudos išaugtų bent iki 20,00 MWh. UAB ,,Baltic Timber Company“ atliko energijos vartojimo auditą ir vadovaudamasi jame pateiktomis rekomendacijomis planuoja įsirengti saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagaminamą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą. Inicijuojamas projektas, dėl šios priežasties, įmonei leistų sėkmingai įgyvendinti planuojamą modernizaciją, efektyviai pereinant prie AEI naudojimo gamybos procese, atsisakant taršaus kuro, prisidedant prie neigiamo poveikio klimato kaitai mažinimo, mažinant oro taršą. Pažymėtina, kad planuojami diegti sprendimai AEI srityje, saulės elektrinės įrengimas, taip pat prisidėtų prie energetinės nepriklausomybės stiprinimo.

Projekto trukmė 2023-07-18 – 2025-07-31
Projekto vertė 45 050,00 EUR, iš kurių 27 986,77 EUR skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.